Zvoničky, boží muka a kříže

Zvoničky v Šošůvce

Na Bráně (u rybníka)

Stojící udržovaná zděná nedatovaná stavba, doba výstavby zatím nedoložena. Ve věžičce zvonek zhotoven zvonařskou firmou HILLER BRNO, vročen 1914. Pod datováním je po celém obvodu asi 6 cm široký pás s bohatým reliéfem s rostlinným motivem. Pod ním je text: “ sv. Floriane, sv. Josefe, sv. Jene, sv. Pavle orodujte za nás. Na jedné straně nápisu je reliéf sv. Floriana, na druhé sv. Josefa s Ježíškem. Průměr zvonku je asi 360 mm, výška asi 320 mm. Hlas zvonku je jasný, daleko slyšitelný.

V Dědině

Stávala na návsi nad vjezdem domu č. 11, zděný, udržovaný objekt nebyl datován, nebyla známa ani doba jejího vzniku. Zbořena byla roku 1943. Zvonek poté přemístěn do věžičky k tomuto účelu zbudované na blízké hasičské zbrojnici. Ta byla zbořena roku 1963, zvonek byl značně poškozen (vylomena horní část se závěsem srdce), nebyl už nikam umístěn a jen díky jistým občanům se dochoval dodnes. Zvonek má průměr 230 a výšku 175 mm s letopočtem 1731 na žebru. Nad letopočtem je reliéf sv. Ondřeje ( s křížem X), na protilehlé straně je reliéf sv. Jana Nepomuckého.

Boží muka – kaplička – poklona

Poklona Na Brance

Nyní v zahrádce u Grycových č. 114. Zděná udržovaná stavba vybudovaná a doložená v roce 1787. Téhož roku vysvěcena P. Francem Tichým, farářem sloupským a děkanem jedovnickým. Původně byla vyzdobena obrazem sv. Rodiny a sv. Jana Křtitele.

Kaplička Na Příhoně

Je stavbou dosud nezjištěného data a důvodu vzniku. Uvnitř je studánka s původně průzračnou vodou, druhdy označovanou za léčivou. Ve třech nikách jsou obrázky Panny Marie a Krista, posledně zhotovené v roce 1998 místním malířem – samoukem Emanuelem Ševčíkem z č. 100 (rodák z nedalekého Ludíkova). Obsah původních obrázků zatím není známý.

Na Ostrovsku

Nyní je na farském poli na hranicích šošůvského a ostrovského katastru. Původní boží muka na rozcestí silnic Sloup – Lípovec – Ostrov . Na pískovcovém soklu ve vrcholu stanové stříšky datována rokem 1739. Sokl s datováním a plechový dvouramenný kříž byl zničen začátkem 80. let a o něco později byl poškozen celý korpus boží muky. Z těchto a provozních důvodů byla boží muka v roce 1997 ve spolupráci farního úřadu ve Sloupě a ostrovských občanů (Jaroslavy a Antonína Ševčíkových) obnovena. V nové podobě byla postavena mimo frekventovaný prostor a vysvěcena sloupským panem farářem P. Františkem Kozárem 14. 9. 1997.

Kříže

Na Padělíčkách

Vzácný barokní pískovcový kříž s pozoruhodnou reliéfní výzdobou. Na podstavě částečně čitelný nápis a vročení “ zbudováno nákladem osadníků roku 1800″. Kříž byl opravován roku 1887.

Na Dědině

Původní dubový kříž před zvonicí a vjezdem do č. p. 11 zřízený majiteli zmíněného domu v roce 1818. Obnoven a nahrazen křížem litinovým 1855. Po zboření zvonice (1943) byl kříž umístěn před dům č.p. 3, (vedle č.p. 2 byl národní výbor) později pak do zahrádky domu č. 11 mladých manželů Anežky a Karla Hasoňových. Památkově chráněný kříž zde našel snad už svoje trvalé místo.

Pod Dědinou

Litinový kříž pořízený nejmenovanými manžely ze Šošůvky v roce 1915 na památku padlého syna a manžela (Hasoň Josef č. 51) v první světové válce.Nápis zní: „Ku cti a chvále boží věnovali nejmenovaní manželé ze Šošůvky“. Původně instalován za okrajem silnice pod č. 13, na jaře 1989 přemístěn na trvalé místo v zahrádce před domem č. p. 51, kde žije rodina Ostrovských, potomci původních obyvatel.

Na Bráně u zvonice

Litinový kříž v blízkosti bránenské zvonice stojí v ohrádce umělecky kovářsky zpracované. Na podstavě kříže pod tělem Krista je stojící postava P. Marie. Na průčelí podstavy kromě citátu je psáno: „Na památku sklonku 19tého století věnovali dobročinci Šošůvští 1900“.

Na Hraničkách (u křížných cestiček)

Litinový kříž zřízený manžely Kalovými z č. 42, vysvěcený roku 1837. Za totality opakovaně ničený a také opakovaně opravovaný převážně lipovskými občany. Nakonec náporu vandalů neodolal a jeho místo u silnice Sloup – Lípovec, asi 270 m od odbočky k Šošůvce, zůstalo prázdné. V roce 2000 byl ve spolupráci farního úřadu Sloup a obce Šošůvka znovu postaven jiný litinový jubilejní kříž Svatého roku na pískovcovém podstavci a 1. října posvěcen papežským nunciem Giovanni Coppou. Téměř po 30 letech stojí velmi pěkný kříž na místě zničení předešlého, kde v okrasné kovové ohradě je také zabudován fragment – opracovaný kámen ze základu původního kříže. Hlavnímu iniciátoru a organizátorovi Pateru Františku Kozárovi, faráři ve Sloupě, patří velký dík za toto uskutečněné dílo.

Bílý kříž

Kříž z umělého kamene na vrcholu cesty ze Šošůvky na Holštejn, v místě, kde se stýkají polní tratě Habří, Nivy , Trouby a Zálučí. Vysvětil 29. 8. 1907 P. Josef Sychra, když jej na své náklady pořídilo Družstvo svatého růžence ze Šošůvky.

Trojička

Dřevěná architektura dále za Bílým křížem u cesty na Holštejn. Obrázek Nejsvětější Trojice umístěn na desce pod stříškou na dřevěném sloupku. Místo celé bývalo upraveno a udržováno. Po nástupu socialismu prostor zchátral, sloupek uhnil, obrázek zmizel. „Dřevěný svěcený obrázek“ (podle popisu katastrálních hranic z roku 1825) s celým prostorem byl obnoven a vysvěcen 16. 6. 1998 P. Františkem Kozárem, farářem ve Sloupě.

Zelený kříž

Kříž dosud neznámého původu a původního provedení byl zbudován po pravé straně silnice na Vysočany, necelý kilometr od Šošůvky. Původní kříž byl zničen a nahrazen jiným, snad tím,který na původním místě dnes stojí.

Je třeba také připomenout udržovaný dřevěný kříž s mariánským obrázkem asi 2 km pod vesnicí směrem k Ostrovu (Holštejnu), který byl pořízen a udržován vděčnou poutnickou rodinou z vyškovska. V padesátých až sedmdesátých letech byl několikrát neznámými vandaly poničen a odcizen. Je až kupodivu, že na výzvu zřizovatelů a opatrovníků (nápis umístěn na místě) byl původní obrázek po delší době vrácen – i v neblahé totalitní době. Poslední celková obnova byla provedena v červnu roku 1995 (!).

A která je ta vděčná poutnická rodina? Rodina současného sloupského pana faráře P. Františka Kozára.