Řešení stavby

Plánované, schválené a budované řešení stavby včetně návrhu úprav okolí

Pohled západní ze hřbitova

Pohled boční od jihu (od Jedovnic, Rudice)

Celkové řešení s okolím

Půdorys stavby

Letecký pohled na Šošůvku z jihozápadu – šipka ukazuje vyvýšené místo budované stavby