O nás

Jsme dobrovolným neziskovým občanským sdružením fyzických a právnických osob, kterého činnost naplňuje a následně bude naplňovat :

 • příprava na výstavbu vesnické kaple zasvěcené sv. Václavu a sv. Anežce České
 • výstavba a vnitřní vybavení
 • provozování a udržování této stavby

Všechno pod patronací Farního úřadu Bolestné Panny Marie ve Sloupě v Moravském krasu.

Naše sdružení bylo založeno po registraci u ministerstva vnitra ČR 12. května 2000 sedmdesáti šesti členy. Mezi nimi je též obec Šošůvka. Členové jsou především místní. V současnosti má sdružení 33 členů.

Naším zakládajícím čestným členem byl také šošůvský rodák, znovu občan ČR – Dr. Josef Broušek, který byl donucen v roce 1948 jako mladý emigrovat. Usadil se v dalekém Torontu v Kanadě. Zůstává jedním z významných sponzorů naší aktivity. Bohužel počátkem roku 2001 daleko od rodiště – zemřel.

Výkonný výbor občanského sdružení:

 • Eliška Michlíčková st. – předseda
 • Jan Zouhar ml. – tajemník
 • Marie Zouharová, hospodář
 • Anežka Hasoňová, člen
 • Marika Mikulášková, člen

Prosba: kdo může ať pomůže, nebo alespoň neškodí. Hledáme každou pomoc – morální, radu, pracovní, finanční a materiálovou pro zabezpečení včasného a úplného dokončení a nutného vybavení stavby kaple.

Za každý dar: Pán Bůh zaplať. Děkujeme všem, kteří na tento účel již přispěli nebo v budoucnu přispějí. Svěřujeme všechny dárce a jejich rodiny pod ochranu Panny Marie a patronů svatého Václava a Anežky České i jiných, o kterých jsou zmínky na jiných místech našich stránek.

 • NE – povýšeným, pošetilým plamenným řečem bez prospěšných skutků pro jiné;
 • NE – svévolnému prosazování osobních zájmů vycházející ze sobeckosti, pýchy;
 • NE – zájmům o zanechání „pomníků“ postavením se k práci druhých;
 • NE – záměrnému „vrážení klínů“ mezi bližní;
 • NE – radosti z chyb, nedostatků a neštěstí jiných;
 • NE – pomluvám, převracení skutečností;
 • ANO – toleranci, sbližování a pomoci druhým;
 • ANO – upřímnosti a lásce k bližním a to i těm méně příjemným;
 • ANO – skromnosti, zralé úvaze, rozhodnosti;
 • ANO – poučení z chyb vlastních i druhých;
 • ANO – konec svým chybám;

Jsou lidé:

 • kteří se o něco snaží;
 • kteří se na ně dívají;
 • kteří tyto skupiny kritizují.

JAK JE TO S NÁMI ? KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE.