Dárci, pomocníci a přívrženci

VŠEM BEZ ROZDÍLU UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. VAŠE DARY A POMOC NÁS ZAVAZUJE DO BUDOUCNA TUTO ŠTĚDROST OPLATIT DALŠÍM POTŘEBNÝM. PÁN BŮH ZAPLAŤ!

Zde uvedeme a postupně doplníme jména, resp. názvy všech členů a především nečlenů, kteří významněji přispěli prací, materiálem, finančně i jinak podpořili splnění našeho poslání.

Pokud dárce neodsouhlasil zveřejnění svého daru, tak je uveden všeobecněji nebo neuveden. Seznam všech dárců je průběžně doplňován v písemných dokladech občanského sdružení. Je jich nemálo. Všichni budou uvedeni v přehledu o budování stavby, který bude uložen pro budoucí generace. Je až neuvěřitelné, kdo a jak je ochotný pomoci naší společné věci. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem podporuje náš záměr, patří do našeho společenství, proto je brán jako spolutvůrce budovaného díla. Mnohdy radost z pomoci nahání až k slzám, neboť podpora od mnohých ani nebyla očekávána. Tato pomoc a podpora mnohonásobně převyšuje provázející nepřejícnost našemu záměru.

Dárci

Kromě hlavních sponzorů přispěli většími částkami následující občané a rodáci:

  • Rodačka Marie Pernicová z č. 37 (provdaná Chlupová), která se před mnoha roky vdala a odstěhovala do Předmostí u Přerova. Od členů svojí rodiny se dověděla o naší iniciativě a poslala ze svého skromného důchodu ve více částkách několik tisíc korun a to i před vznikem občanského sdružení. Není členkou sdružení. Koncem října 2001 zemřela.
  • Dlouholetá občanka Marie Sedláková z č. 9 (pochází z Ostrova u Macochy) ve více částkách ze svého důchodu uspořila a darovala ve více částkách celkem několik tisíc korun ještě před vznikem občanského sdružení.

Pomocníci

Jedním z prvních velmi významných sponzorů je soukromá firma z Lipovce provozující nedaleký vápencový kamenolom „Malá dohoda“. Poskytla zadarmo soklový vápencový kámen v mnohatunovém množství na celou stavbu, včetně dovozu a to i betonářského písku.

Mimořádnou zásluhu má majitel pily v nedaleké Nivě – Ing. Minx, který za příznivou cenu velmi kvalitně provedl pořez dřeva a zhotovení obkladových palubek na celou stavbu. Jedná se o desítky kubíků i neobvykle velkých profilů kvalitního řeziva.

Hlavní osobou a autorkou návrhu je Ing. arch. Monika Sirná z Blanska. Již v roce 1995 se účastnila svým návrhem výběrového řízení na stavbu kaple. Její návrh byl vybrán komisí jako nejlepší. Realizovaná stavba je v podstatě původní návrh. Její prarodiče z matčiny strany pochází ze Šošůvky a v útlém mládí trávila prázdniny u nich na vesnici, či moravské dědině. Ráda vzpomíná na tyto časy a proto se rozhodla architektonický návrh, stavební dozor i některé další práce související se stavbou věnovat Šošůvce. Že je to pevné rozhodnutí a ne momentální vzplanutí, svědčí o tom poměrně dlouhý čas příprav a překonání mnoha problémů, po realizaci, kdy toto svoje pevné rozhodnutí plní. A že k tomu neměla cestu připravenu můžeme dosvědčit. Právě opak je realitou. Mnoha a mnoha velkým překážkám čelila a překonala je. Co všechno musela „překousnout“ a trpělivě přejít! Je lépe si to nepřipomínat. Na tomto místě je dobře připomenout neuzákoněné pravidlo, které říká, že dobrá věc se těžce prosazuje. A naopak. Po čem … to je hned. Není členem sdružení.

Jeden z prvních odborných a nezištných pomocníků při přípravě staveniště je elektromontér místního zemědělského podniku Zemspol a.s. Sloup pan František Skoták z nedalekého Suchdola. Tento činný a důsledný odborník na svém místě zrekonstruoval přípojku elektrického vedení (vlastní vedení upravili pracovníci JE z pracoviště v Blansku) tak, aby odpovídala současným technickým normám a byla připravena pro revizi. Tuto revizi provedl bezodkladně a bez nároku na odměnu revizní technik elektrických zařízení pan Trávníček z Brna.

Přívrženci

Jedním z hlavních podporovatelů našeho poslání je Římskokatolický farní úřad ve Sloupě v Mor. krasu se svým duchovním správcem P. Františkem Kozárem, který ve spolupráci se zástupci občanského sdružení svou podporou při různých jednáních na brněnském biskupství i jinde rozhýbal pozastavený záměr výstavby kaple. Ten již v rozhodném období v roce 1994 dal jasný záměr pro stavbu kaple s návrhem patronů sv. Václava a sv. Anežky České. Je stálým rádcem, pomocníkem a spoluorganizátorem.