Svěcení stavebního místa

1. října 2000 v odpoledních hodinách se uskutečnilo svěcení obnoveného jubilejního kříže Svatého roku pod Šošůvkou a stavebního místa pro kapli sv. Václava a sv. Anežky České Jeho Eminencí arcibiskupem Giovanni Coppou, papežským nunciem v České republice. Proběhlo v souvislosti s jeho jmenováním čestným občanem obce Sloup v Moravském krasu.

Po příjezdu (v 10.20) papežského nuncia k faře ve Sloupě byl uvítán místním duchovním správcem P. Františkem Kozárem, starosty obcí Sloup (ing. Mikulášek Josef) a Šošůvka (Ostrovský František), P. Josefem Hudcem O. Cr. převorem pražského konventu Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou (šošůvským rodákem) a dalšími spolubratry v kněžské službě. Také jej přivítala a doprovázela dechová kapela z Protivanova a historická vojenská garda. Nechyběly ani dělové salvy. Velký podíl na důstojném průběhu měl velký chrámový pěvecký sbor.

Při velké mši svaté pokračovalo přivítání a předání darů od pana faráře (malá replika milostné oltářní sochy Panny Marie sloupské), ministrantů, obcí Sloup a Šošůvka. Jeho Eminence arcibiskup Giovanni Coppa, papežský nuncius byl jmenován čestným občanem obce Sloup. Při dvouhodinové mši svaté, které byl hlavním celebrantem, posvětil prapory obnovené Jednoty cyrilské a poutní prapor.

Odpolední pořad pokračoval Svátostným požehnáním v kostele, jízdou na koňském kočáru s doprovodem dvěma mladými jezdkyněmi na koních kolem jeskyní, Hotelu Broušek na místo nádherně obnoveného jubilejního kříže Svatého roku pod Šošůvkou. Zde jej posvětil za přítomnosti sloupského faráře P. Františka Kozára a kaplana Františka Putny, P. Josefa Hudce O. Cr., starosty Šošůvky Ostrovského Františka, chrámového pěveckého sboru, protivanovské dechové hudby a mnohých šošůvských i jiných občanů. Odtud pan nuncius s doprovodem pokračoval na kočáru k částečně připravenému místu pro stavbu kaple u hřbitova v Šošůvce. Zde kolem improvizovaného oltáře posvětil stavební místo, projekt a základní kámen. Celé, perfektně připravené slavnostní obřady trochu ztěžoval silný, několikadenní vítr. Celkově pošmourné počasí se však od rána natolik vylepšilo, že v době venkovních obřadů doprovázelo přítomné hřející příjemné sluníčko. Zářil nejen nádherně vybarvený podzimní den.

Po téměř hodinovém posezení a malém pohoštění s doprovodem, pěveckým sborem, zastupitely obce Šošůvka, Občanského sdružení Šošůvská kaple a organizátory odjel papežský nuncius v doprovodu P. Františka Kozára a P.Josefa Hudce O. Cr. na koňském kočáru zpět a to nejkratší cestou – táhlým kopcem Příhonem dolů do Sloupu.

Takovou návštěvu (a to oficiální) obec Šošůvka snad nikdy v historii neměla. Na takový zážitek nikdo z přítomných asi nezapomene. Pro tuto událost byl připraven Pamětní list, který papežský nuncius s panem farářem a starostou obce Šošůvka podepsal. Kopie byly a mohou být dále rozdány všem, kteří projeví o tento dokument zájem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *