DÁRCI -  POMOCNÍCI - PŘÍVRŽENCI

VŠEM BEZ ROZDÍLU UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.  VAŠE DARY A POMOC NÁS ZAVAZUJE DO BUDOUCNA TUTO ŠTĚDROST OPLATIT DALŠÍM POTŘEBNÝM.  PÁN BŮH ZAPLAŤ !

 

  Zde uvedeme a postupně doplníme jména, resp.  názvy všech členů a především nečlenů, kteří významněji  přispěli prací, materiálem, finančně i jinak podpořili  splnění našeho poslání.
Pokud dárce neodsouhlasil zveřejnění svého daru, tak je uveden všeobecněji nebo neuveden.   Seznam všech dárců je průběžně doplňován v písemných dokladech občanského sdružení.  Je jich nemálo. Všichni budou uvedeni v přehledu o budování stavby, který bude uložen pro budoucí generace. Je až neuvěřitelné, kdo a jak je ochotný pomoci naší společné věci. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem podporuje náš   záměr, patří do našeho společenství, proto je brán  jako spolutvůrce budovaného díla.  Mnohdy radost z pomoci nahání až k slzám, neboť podpora od mnohých ani nebyla očekávána. Tato pomoc a podpora mnohonásobně převyšuje provázející nepřejícnost našemu záměru. 

  

DÁRCI

 Kromě hlavních sponzorů přispěli většími částkami následující občané a rodáci:

 

 

POMOCNÍCI

   Jedním z prvních velmi významných sponzorů je soukromá firma z Lípovce provozující nedaleký vápencový kamenolom "Malá dohoda".  Poskytla zadarmo soklový vápencový kámen v mnohatunovém množství na celou stavbu,  včetně dovozu a to i betonářského písku.

   Mimořádnou zásluhu má majitel pily v nedaleké Nivě - Ing. Minx, který za příznivou cenu  velmi kvalitně provedl pořez dřeva a zhotovení obkladových palubek na celou stavbu. Jedná se o desítky kubíků i neobvykle velkých profilů kvalitního řeziva.

   Hlavní osobou a autorkou návrhu je ing. arch. Monika Sirná z Blanska. Již v roce 1995 se účastnila svým návrhem výběrového řízení na stavbu kaple. Její návrh byl vybrán komisí jako nejlepší. Realizovaná stavba je v podstatě původní návrh. Její prarodiče z matčiny strany pochází ze Šošůvky a v útlém mládí trávila prázdniny u nich na vesnici, či moravské dědině.  Ráda vzpomíná na tyto časy a proto se rozhodla architektonický návrh, stavební dozor i některé další práce související se stavbou věnovat Šošůvce. Že je to pevné rozhodnutí a ne momentální vzplanutí, svědčí o tom poměrně dlouhý čas příprav a překonání mnoha problémů,  po realizaci, kdy toto svoje pevné rozhodnutí plní.  A že k tomu neměla cestu připravenu  můžeme dosvědčit. Právě opak je realitou. Mnoha a mnoha velkým překážkám čelila a překonala je. Co všechno musela "překousnout" a trpělivě přejít ! Je lépe si to nepřipomínat. Na tomto místě je dobře připomenout neuzákoněné pravidlo, které říká, že dobrá věc se těžce prosazuje. A naopak. Po čem ..... to je hned. Není členem sdružení.

  Jeden z prvních odborných a nezištných pomocníků při přípravě staveniště je  elektromontér místního zemědělského podniku Zemspol a.s. Sloup pan František Skoták z nedalekého Suchdola. Tento činný a důsledný odborník na svém místě zrekonstruoval přípojku elektrického vedení ( vlastní vedení upravili pracovníci JE z pracoviště v Blansku) tak, aby odpovídala současným technickým normám a byla připravena pro revizi. Tuto revizi provedl bezodkladně a bez nároku na odměnu revizní technik elektrických zařízení pan Trávníček z Brna. Nejsou členové sdružení.

PŘÍVRŽENCI