Cílem našeho snažení od založení sdružení je :

  1. v roce 2000 připravit projektovou a další nutnou dokumentaci, požádat o povolení stavby;
  2. vystavět kapli s částečnou svépomocnou výstavbou za pomoci vhodné stavební firmy či odborníků a to nejpozději do tří roků od vystavení povolení ke stavbě;
  3. pořídit vnitřní vybavení do plánovaného termínu ukončení stavby
  4. vysvětit a uvést do používání uváděné zařízení nejpozději ke sv. Václavu (to je 28. 9., kdy jsou tradiční hody v Šošůvce) v roce 2003;
  5. provozovat kapli pod patronátem farnosti sloupské, zasvěcené Sedmibolestné  Panně Marii  (do drobných úprav asi tak za padesát let a následně po staletí staletí) !  

      V neposlední řadě je cílem sdružení vybudovat další investici v obci pro všechny, kdo mají zájem o účelné, i když specifické,  využití.  Stavba má být určitým monumentem nejen v obci, ale viditelná ze širokého okolí severní části Moravského krasu. Určení a architektonické řešení ať připomíná zásadní hodnoty lidského života. Ať přispívá ke zlepšování morálních zásah hodných civilizovanému člověku.  

   Tato stavba nechť je na počest mnohých prostých i vážených rodáků a občanů současných i dříve žijících, všech příznivců šošůvských.  Chceme připomenout, resp. nechceme zapomenout těžkého života, kterým se prodírali, všechno, co  následníkům předali, aby pokračovali v jejich šlépějích.  A samozřejmě ku cti a chvále Boží, patronky naší farnosti Panny Marie a našich patronů sv. Václava a sv. Anežky České. 

    Nebudeme připomínat určité stavby a jejich řešení, které vznikaly v minulých desetiletích. Pohleďte od Brna, od Kojálu na naši dědinu ! A nejen zde. Je poznat odraz doby, ve které vznikly.

    A ještě jednu "maličkost" - zajistit asi dvě třetiny finančních a hmotných prostředků, které chybí k zajištění výstavby kaple v plánované rozpočtové hodnotě 3 milionů korun českých a následně finančně zabezpečovat provoz.