Vzkaz šošůvských občanů a sloupských kněží sloupské farnosti, P. Františka Kozára, faráře a P. Františka Putny, kaplana, sv. Václavu a příštím pokolení uložení spolu s relikviemi sv. Václava:

 

 Svatý Václave,

vroucně Tě prosíme, chraň celou naši obec
a všechny její obyvatele ode všeho zlého
na těle i na duši.

Vypros Boží požehnání celému zdejšímu kraji,
na který se díváš z tohoto místa.

Ty jsi první ze světců naší krve.

Nedej zahynouti nám ani budoucím.

 

Věrní farníci ze Šošůvky

    

29. 9. L.P. 2002